När Du vill byta ut Dina amalgamfyllningar

Amalgamsanering

Vi kan hjälpa Dig om Du av någon anledning vill ta bort och byta ut Dina amalgamfyllningar.

Amalgamsanering under narkos

Många som har amalgamfyllningar i munnen upplever problem med det kvicksilver som frigörs och därigenom kan tas upp av kroppen vid bortborrning av de gamla amalgamfyllningarna. Genom att vi utför saneringen under narkos minimerar vi detta problem då Du under hela behandlingen andas genom en narkosapparat som har garanterat ren luft. Att utföra arbetet under narkos innebär också att Du inte kan svälja ner något amalgam.

Byt alla fyllningar på en enda gång

Behandling under narkos innebär att många, ofta alla, amalgamfyllningar kan avlägsnas vid ett enda behandlingstillfälle.

Amalgamfri klinik

Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla flyttade 1999 till helt nybyggda lokaler som utformats för behandling av metallöverkänsliga. Kliniken är helt amalgamfri och här finns den allra modernaste utrustningen för amalgamsanering. Lokalerna är utrustade med amalgamfläktar, starka specialkonstruerade sugar, amalgamavskiljare osv. Mottagningen är dessutom speciellt handikappanpassad och lätt att nå för t.ex. rullstolsburna.

Fördelarna med amalgamsanering under narkos är:

  • Snabbaste sättet för amalgamsanering (oftast bara ett besök)
  • Inga nedsvalda amalgamrester
  • Ingen inandning av amalgam- eller kvicksilverångor
  • Bekvämt även vid mycket stora behandlingar

Vi är medlemmar i IAOMT-Sweden (International Academy of Oral Medicin and Toxicology) och följer IAOMT:s och Tandvårdskadeförbundets rekommendationer för avlägsning av amalgam. Se även vår sida om estetisk tandvård.

Vill Du veta mer om hur vi kan hjälpa Dig att byta ut Dina amalgamfyllningar? Klicka HÄR så kontaktar vi dig för en pratstund.

Kontakta oss!