Narkos – om Du känner stort obehag

Narkos erbjuder vi i första hand till Dig som av olika anledningar känner obehag inför tandbehandling, men även till Dig för vilken tiden är dyrbar och som sällan har möjlighet att besöka en tandläkare. Narkos är dessutom den mest idealiska behandlingsformen vid amalgamsanering.

All tandvård på bara ett enda besök

Den narkos som utförs hos oss är av samma typ som den som ges på alla sjukhus vid vanliga operationer. Våra narkoser utförs alltid av våra narkosläkare vilka är specialister i anestesi och har stor erfarenhet av att söva både vuxna och barn med tandvårdsrädsla. Du är i mycket goda händer och lämnas aldrig ensam utan övervakning då Du är här. Vid narkos hos oss är Du sövd till ett djup där Du inte kan känna någon smärta och där behandlingen inte ofrivilligt kan väcka Dig. Under narkosen kan vi utföra alla typer av behandlingar, även mycket omfattande, och t ex ta bort tandsten, laga ”hål”, byta fyllningar, rotfylla, ta bort visdomständer, göra kronor broar och bryggor av alla sorter, proteser, tandimplantat, o s v. På marknaden förekommer också en enklare form av sövning utan säkrade luftvägar, sådan utförs inte hos oss. Narkos hos oss innebär ett dokumenterat mycket säkert omhändertagande. Längden på narkosen varierar mellan 30 minuter och 4 timmar. Oftast krävs endast en enda sövning för fullständig behandling, men vid mycket omfattande behandlingar kan vi behöva två narkoser och/eller någon kompletterande kortare narkos. Av medicinska skäl måste Du vara frisk. Vid längre narkoser får Du inte ha hjärtsjukdomar, svårare diabetes/sockersjuka, extrem övervikt eller andra svårare sjukdomar och Din ålder får inte vara för hög. Vid kortare narkoser finns ingen åldersgräns och hälsokraven är inte lika höga.

Hjälp hem

Narkosens längd påverkar Ditt välbefinnande vid uppvaknandet. Vid kortare narkoser känner Du dig oftast rätt pigg efteråt medan Du vid långa narkoser är omtöcknad och trött när Du vaknar. Du måste av säkerhetsskäl ha någon (vän eller anhörig) som hjälper Dig hem (bil eller taxi). Du får alltså inte köra bil eller åka kommunalt hem. Om detta är ett problem för Dig kan vi hjälpa till med ledsagare som hämtar och kör Dig (minimipris 825:- för 3 timmar med Rut-avdrag). Kvällen och natten efter narkosen är det bra, men inget krav, om Du har någon som ser till dig.

Vi som arbetar på Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla har mycket lång erfarenhet av stora behandlingar under narkos och en omfattande utbildning i psykologiskt omhändertagande.

Läs om hur Elisabeth Ekberg fick hjälp med sina trasiga tänder (Expressen 2002, pdf.fil).

Vill Du veta mer om Narkostandvård? Klicka HÄR så kontaktar vi dig för en pratstund.

Kontakta oss!