Lennart Hübel2018-12-12T08:11:09+00:00

Leg. tandläkare Lennart Hübel

Påbörjade mina tandläkarstudier1974 vid Odontologiska fakulteten, Karolinska Institutet i Stockholm. Tandläkarexamen 1979 därefter verksam som allmäntandläkare. Jag har arbetat i egen privatmottagning i Stockholm sedan 1983. Sedan slutet av 80-talet arbetar jag med DentiGroup vilket är ett databaserat profylaxprogram som ger en individuell riskgruppering av mina patienter. Detta möjliggör att jag kan skapa god tandhälsa till lägre kostnad för individen. Fortbildning har pågått kontinuerligt, jag har bland annat kompetens för sedering inom tandvården vilket är ett behandlingsalternativ för patienter med lättare tandvårdsrädsla. År 2000 vidareutbildade jag mig i implantatprotetik vilket i dag upptar stor del av min verksamhet. Vi inom mitt team använder främst implantatsystem från ITI/Straumann, NobelBiocare, och Astra/Cresco.

Sedan 2002 är jag tillsammans med min tandsköterska och tandhygienist verksam på Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla där jag tar emot patienter, både vuxna och barn, som inte i första hand efterfrågar narkos eller psykoterapi utan behöver en tandläkare som kan ge en god tandvård i lugn och stressfri miljö.