Priser

Första besöket/Undersökning

Vi är anslutna till Försäkringskassans Allmänna Tandvårdsförsäkring.
Försäkringskassans referenspriser för åtgärder ingående i det första besöket:

Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare   745:-
Omfattande kompletterande undersökning utförd av tandläkare   955:-
Röntgenundersökning, av samtliga tänder   730:-
Avgår Allmänt Tandvårds Bidrag (ATB) – 150:-
Summa enligt Försäkringskassan 2.280:
Narkoskliniken ger rabatt   780:-
Ditt pris: 1.500:-

 

Narkoskliniken är en specialistinriktad mottagning där Du blir omhändertagen i lugn och ro av erfaren personal med lång erfarenhet av behandling av tandvårdsrädsla.
Ditt första besök är därför annorlunda mot de flesta andra tandläkarundersökningar – vi behandlar inte på löpande band! Eftersom det i många fall gått lång tid sedan tidigare tandbehandlingar så gör vi en betydligt mer omfattande utredning än vad Du normalt får hos vanliga tandläkare.

Första besöket består av:

  • 60 minuter möte och samtal med tandläkaren och en försiktig undersökning utan instrument (vi gör ingenting med Dig som Du inte vill att vi skall göra!).
  • Nödvändiga röntgenbilder i den mån Du kan ställa upp på detta vaket (annars tar vi dem då Du sover).
  • Allmän orientering om Ditt tandstatus och om de möjliga behandlingsformer vi kan erbjuda Dig (narkos, lustgas m.fl.).
  • Skriftligt behandlings- och kostnadsförslag.

I snitt lägger vi ner 2 timmar på varje ny patient vid första besöket.

Behandlingskostnad

Behandlingskostnaden är beroende av en mängd faktorer, givetvis främst hur stort Ditt tandvårdsbehov är, alltså vad som skall göras. Priserna är i nivå med folktandvårdens specialisttandläkare. Vi är anslutna till Försäkringskassan som ersätter en viss del av kostnaden/åtgärd enligt sina regler (se nedan). Undantagsvis kan även Landstinget finansiera hela eller delar av behandlingen.

Du kan dela upp betalningen räntefritt genom vårt samarbete med Medicalfinans, eller betala med kreditkort. Vi är anslutna till Visa, Euro– och Master Card

Skriftligt kostnadsförslag

Efter Ditt första besök hos oss lämnar vi alltid ett skriftligt behandlings- och kostnadsförslag med flera alternativ om detta är möjligt. Kostnaden för Ditt första besök är 1500:- (för enstaka tänder kan det vara lägre). Första besöket hos psykolog kostar 500:-. Ett Veta-mer besök är gratis.

Narkos, lustgas

Kostnaden för narkos är beroende av narkosens längd och varierar från 4000:- till 10.000:- plus den tandvård som görs. För lustgas är kostnaden 1100:-/gång plus tandvården.

Maximalt 1.100:-

Om Landstinget finansierar Din tandvårdskostnad genom terapitandvård betalar Du utöver undersökningskostnaderna en patientavgift 200:-/gång hos tandläkare och 100:-/gång hos psykolog och/eller tandhygienist upp till totalt 1.100:- om Du inte redan har ett frikort från sjukvården

Försäkringskassans allmänna tandvårdsförsäkring

Sverige har en tandvårdsförsäkring för vuxna. Försäkringen är tänkt ge ekonomisk hjälp vid stora behandlingar.
I stora drag fungerar försäkringen så att alla tandvårdskostnader som en patient betalar under ett år läggs ihop och sedan ger rabatt i olika steg. Ovanstående gäller hos alla tandläkare och all vuxentandvård i hela landet oavsett om tandvården utförs hos privata tandläkare, folktandvård, sjukhustandvård eller blandat. Vissa specialregler finns dock för sådan tandvård som Landstingen betalar.
Försäkringsrabatten ges på vissa åtgärder som Försäkringskassan satt upp på en referensprislista.

Rabatter på tandvårdskostnader utifrån Försäkringskassans referensprislista:
För kostnader 0 – 3000 kronor ges ingen rabatt
3001 – 15000 kronor ger 50% rabatt
15001 kronor och uppåt ger 85% rabatt
I våra kostnadsförslag är alltid Försäkringskassans rabatt avdragen.

Vill Du veta mer om vad Din behandling kan kosta? Klicka HÄR så kontaktar vi dig för en pratstund.

Kontakta oss!