Melvin Sohrabi – Leg. Tandläkare och Specialist i Oral Protetik

tandläkare Melvin Sohrabi

Jag är specialist i Oral Protetik. Jag tog min tandläkarexamen 2006 vid Malmö Universitet och min specialistexamen i Oral Protetik 2014. Det betyder att jag utöver en 5 årig tandläkarutbildning dessutom har en 3 årig Specialistutbildning från Socialstyrelsen.

För att meritera mig till specialist arbetade jag deltid som universitetsadjunkt i Malmö med komplicerade patientfall, undervisning och forskning. Jag flyttade till Stockholm 2015 och då började jag på Eastmaninstitutet, där jag arbetade som övertandläkare med specialist fall i 3 år på avdelningen för protetik och med implantatoperationen på avdelningen för kirurgi. Mitt intresse för svåra och komplicerade fall har gjort att jag ständigt utvecklar och förfinar mina behandlingar. Detta har bidragit till att jag idag en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom tandvården för vidareutbildning av andra tandläkare inom estetik och implantatbehandlingar.

Mitt intresse för att arbeta med tandvårdsrädda startade tidigt då många patienter som hade stora behandlingsbehov, pga sin tandvårdsrädsla hade undvikit att besöka tandvården. Som ett led i detta kan jag nu på Narkoskliniken erbjuda komplicerade bettrehabiliteringar och implantat kirurgi under narkos.

På Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla erbjuder jag implantatbehandling där alla moment, om så önskas, kan utföras under narkos. Jag erbjuder också konventionell och estetisk tandvård i en harmonisk och stressfri miljö.