Historia Narkoskliniken

Tandläkare Sture Friedner grundade och tog initiativet till Specialistkliniken, numera Narkoskliniken. Tidigt i sin karriär började han fundera på alternativ för att erbjuda tandvårdsrädda en trygg behandling i kamp mot den dåvarande, fyrkantigt utformade tandvårdsförsäkringen.

Svaret blev Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla på Kungsholmen, som slog upp dörrarna 1999. Här samarbetade erfarna tandläkare, läkare och psykologer i team för att möta patienter från hela Sverige och resten av världen. Redan från start formulerades målsättningen att vara “en praktik för mottagning av tandvårdsrädda patienter som kräver speciellt omhändertagande (t.ex. handikappade patienter och patienter med avvikande reaktion för metaller)”.

Mottagningen växte därefter snabbt och lokalerna utvidgades 2002. Här finns sedan många år en samlad expertis av teoretiskt/kliniskt erfarna och duktiga tandläkare samt psykologer, psykoterapeuter och läkare som arbetar med att hjälpa patienter att övervinna sin tandvårdsrädsla. Narkoskliniken erbjuder behandling av tänderna under narkos, lustgas, hypnos och lugnande mediciner, men även behandling för själva tandvårdsrädslan genom psykoterapi (t ex KBT), vilket sker i samarbete med Landstinget till en kraftigt reducerad patientavgift. Mottagningen som är amalgamfri, är utrustad med speciella suganordningar och fläktar, och amalgamsanering utförs under narkos.

Narkoskliniken är idag Sveriges största mottagning för smärtfri behandling av tandvårdsrädda patienter.