Vår psykolog

SVEN-ERIK LEVIN
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
E-post: sven-erik@narkoskliniken.se

Arbetet med tandvårdsrädslan utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT), ibland i kombination med bio-feedback enligt den s k Göteborgsmodellen. Ofta använder jag även EMDR och hypnos när så är lämpligt och även då vanligen i kombination med KBT.
Läs mer »