Arbete i Kambodja

Narkoskliniken driver tillsammans med hjälporganisationen Bike4Cambodia ett tandhälsoprojekt i Kambodja.

Projektet startade i november 2012 då två av Narkosklinikens tandläkare var i Kambodja under tre veckor för att starta en tandklinik för barn i Kambodjas inland. Tandläkarmottagningen som ligger I Kampong Cham har byggts med medel från svensk-engelska hjälporganisationer. Projektet har under åren växt och omfattar nu 3000 barn vid sju olika skolor. Barnen får hjälp med tandborstning varje dag.

En kvinna från byn har anställts som ser till att barnen borstar tänderna en gång/dag under skoltid, många barn saknar tandborste hemma. Tandläkare från Narkoskliniken åker till Kambodja och bemannar tandkliniken under ett par perioder varje år. Narkoskliniken har en lokalanställd tandhygienist som under hela året bemannar kliniken och utför profylaktisk tandvård.

Barnens tandvårdsbehov är generellt mycket stort. Väldigt många har gravt karierade bett med ett stort antal hål och många söker därför tandläkarmottagningen på grund av tandvärk. Tandvården är helt gratis för barnen som annars helt saknar möjligheten att få tandvård.

Förhoppningen är att detta ska vara ett långsiktigt projekt för att skapa förbättrad tandhälsa för barnen i flera skolor i provinsen Kampong Cham.

För Narkosklinikens tandläkare är målet att volontärarbetet på tandkliniken i Kambodja ska fortsätta vara ett årligen återkommande inslag.