Priser

Vill du veta mer? – ett kostnadsfritt besök

Introduktionsbesök är kostnadsfritt. Besöket är tänkt för dig som inte vill eller vågar träffa en tandläkare – just nu. Eller för dig som vill ha mer information om våra behandlingsmöjligheter. Här kan du läsa mer om vårt kostnadsfria besök.

Första besöket med undersökning och behandlingsplanering

Kostnad 2 000:-

Så fungerar det första besöket

Vid ditt första besök har vi alltid gott om tid. Vi gör vi en betydligt mer omfattande utredning än vad du normalt får hos vanliga tandläkare.

  • Du har ett inledande  samtal med tandläkaren samt en försiktig undersökning utan instrument.
  • Röntgenbilder tas i den mån du kan göra detta i vaket tillstånd (annars tar vi bilder då du sover)
  • Du får en allmän orientering om din tandstatus och om de möjliga behandlingsformer vi kan erbjuda dig (narkos, lustgas och så vidare)
  • Skriftligt behandlings- och kostnadsförslag

Behandlingskostnad

Behandlingskostnaden är beroende av många faktorer, främst hur stort ditt tandvårdsbehov är – alltså vad som behöver göras. Priserna är i nivå med folktandvårdens specialisttandläkare. Vi är anslutna till Försäkringskassan som ersätter en viss del av kostnaden (se nedan). Det förekommer att landstinget finansierar hela eller delar av behandlingen.

Skriftligt kostnadsförslag

Efter ditt första besök hos oss lämnar vi alltid ett skriftligt behandlings- och kostnadsförslag med flera alternativ om detta är möjligt. Kostnaden för ditt första besök är 2 000:- (för enstaka tänder kan det vara lägre). Första besöket hos psykolog kostar 500:-.

Narkos och lustgas

Kostnaden för narkos är beroende av narkosens längd och varierar från 5 5oo:- till 13 000:- plus den tandvård som görs. För lustgas är kostnaden 1 300:-/gång plus tandvård.

Maximalt 1 400:- när landstinget betalar

Om landstinget finansierar din tandvårdskostnad genom terapitandvård betalar du utöver undersökningskostnaderna en patientavgift på 250:-/gång hos tandläkare och 150:-/gång hos psykolog och- eller tandhygienist upp till totalt 1 400:- om du inte redan har ett frikort från sjukvården.

Så fungerar Försäkringskassans allmänna tandvårdsförsäkring

Sverige har en tandvårdsförsäkring för vuxna. Försäkringen är tänkt att ge ekonomisk hjälp vid stora behandlingar. Alla tandvårdskostnader du som patient betalar under ett år läggs ihop och sedan ges rabatt i olika steg enligt nedan. Ovanstående priser och villkor gäller hos alla tandläkare och all vuxentandvård i hela landet oavsett om tandvården utförs hos privata tandläkare, folktandvård, sjukhustandvård eller en kombination av dessa. Vissa specialregler finns dock för sådan tandvård som landstingen betalar. Försäkringsrabatten ges på vissa åtgärder som Försäkringskassan satt upp på en referensprislista.

Rabatter på tandvårdskostnader utifrån Försäkringskassans referensprislista:


  • För kostnader 0 – 3 000 kronor ges ingen rabatt
  • 3 001 – 15 000 kronor ger 50% rabatt
  • 15 001 kronor och uppåt ger 85% rabatt

I våra kostnadsförslag är alltid Försäkringskassans rabatt avdragen. Du kan dela upp betalningen räntefritt genom vårt samarbete med Medicalfinans, eller betala med kreditkort.

Vill du veta mer om vad din behandling kostar? Kontakta oss så berättar vi mer!