Narkos – för dig med tandvårdsrädsla

Narkos erbjuder vi dig som har tandvårdsrädsla eller tandläkarskräck. Narkos är dessutom en bra behandlingsform vid amalgamsanering.

All tandvård på bara ett enda besök

Under narkosen är du sövd till ett djup där du inte känner någon smärta och där behandlingen inte ofrivilligt väcker dig. Vi kan då – vid samma tillfälle – utföra alla typer av åtgärder, även mycket omfattande behandlingar. Vi kan till exempel ta bort tandsten, laga hål, rotfylla, avlägsna visdomständer, göra bryggor av alla sorter, proteser och tandimplantat.

Narkosläkare ser till att du är trygg

Våra narkosläkare är specialister i anestesi och har stor erfarenhet av att söva både vuxna och barn med tandvårdsrädsla. Den narkosbehandling du får hos oss motsvarar den som ges på sjukhus vid vanliga operationer. Du är i mycket goda händer och lämnas aldrig ensam utan övervakning under din narkosbehandling.

På Narkoskliniken utför vi inte sövning utan säkrade luftvägar. Längden på narkosen varierar mellan 30 minuter och 4 timmar. Oftast krävs endast en enda sövning för en fullständig behandling, men vid mycket omfattande behandlingar kan vi behöva två narkoser och/eller någon kompletterande kortare narkos.

Passar narkos alla?

Av medicinska skäl måste du vara frisk för att behandlas under narkos. Vid längre narkoser får du inte ha hjärtsjukdomar, svårare diabetes, extrem övervikt eller andra svåra sjukdomar. Det finns även en övre åldersgräns vid längre narkoser. Vid kortare narkoser finns ingen åldersgräns och hälsokraven är inte lika höga.

Narkoskliniken gör alltid en individuell bedömning. Det är viktigt att du berättar om du har några sjukdomar eller tar några mediciner.

Efter avslutad narkosbehandling

Narkosens längd påverkar välbefinnandet vid uppvaknandet. Vid kortare narkoser känner du dig ofta rätt pigg efteråt medan du vid långa narkoser kan vara omtöcknad och trött när du vaknar. Av säkerhetsskäl måste du ha någon som hjälper dig hem i bil eller taxi; en vän eller anhörig. Vi rekommenderar att du har någon som ser till dig kvällen och natten efter narkos.

Personalen på Narkoskliniken har mycket lång erfarenhet av stora behandlingar under narkos och en omfattande utbildning i psykologiskt omhändertagande.

Vill du veta mer om tandvård under narkos? Klicka här så kontaktar vi dig!