Vad kan vi göra för dig?

Vi finns – när allting annat har gått fel!

Vi har – mångårig erfarenhet och utbildning för att kunna behandla tandvårdsrädda patienter.

Vi fokuserar – på dig. Därför har vi samlat alla nödvändiga kompetenser på en och samma mottagning.

Vi skapar – en trygg behandlingssituation där varje behandling först tydligt beskrivs och inväntar ditt godkännande.

Vi kan därför – utforma en behandling som anpassas efter dina unika behov.

Vi finns –
när allting annat har gått fel! 

Vi erbjuder en lugn miljö

Vår erfarenhet betonar vikten av att göra plats för dina känslor och frågor. Det får ta tid hos oss. Du styr takten när vi möter dig i en varsam och lugnt utformad miljö. Första gången vi träffas har vi avsatt en timme för en enkel undersökning helt utan instrument – förutom en munspegel – och en röntgenundersökning. Vi kan även erbjuda specialröntgen utan bilder i munnen. Inga andra instrument kommer att användas i munnen vid detta besök.

Skriftligt behandlings- och kostnadsförslag

Du får alltid ett skriftligt behandlings- och kostnadsförslag att ta ställning till i lugn och ro. När vi är överens om en behandlingsplan och kostnad avtalar vi tid för själva behandlingen. Ibland kan undersökningen, efter kontakt med oss, göras av en tandläkare på din hemort för att undvika långa resor för dig.

Smärtfri behandling

Vi erbjuder narkos eller lustgas  för att ta hand om dina tänder. Med psykoterapi, biofeedback och varsam tandvård kan vi behandla din rädsla. Vi utför även amalgamsanering och tandimplantatbehandlingar där alla moment kan utföras under narkos. Har du haft obehagliga upplevelser av bristfällig smärtlindring, kan vi erbjuda andra bedövningstekniker förutom de ovanstående.

Våra lokaler är tillgängliga

Våra lokaler är anpassade för olika funktionsvariationer och mycket lätta att nå även med rullstol.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Klicka här så kontaktar vi dig!