Orsaker till tandvårdsrädsla

Det finns flera orsaker till varför man drabbas av tandvårdsrädsla. För vissa kan det handla om ett enskilt tandläkarbesök som utlöst reaktionen, men även andra starka händelser kan ha påverkat. Gemensamt för många tandvårdsrädda är att man har träffat flera tandläkare med löften om smidiga och smärtfria behandlingar som inte infriats. Du som patient blir allt mer skrämd och tappar tillit till vården. Till sist slutar du helt enkelt att gå till tandläkaren.

Tandvårdsrädsla – ett komplext problem

Rädsla över att gå till tandläkare är ett komplext problem som ofta ger känslor av skuld och skam hos patienten. Skammen över att inte kunna agera rationellt – att lyckas ta itu med sina tandvårdshälsa trots uppenbara bekymmer – läggs ytterligare till bördan av ångest och panikkänslor. Många känner oro för att le, visa tänderna eller till och med fruktan att tänderna ska lossna när man umgås med vänner och bekanta. Detta kan leda till social isolering.

Vi har lång erfarenhet av tandvårdsrädsla

Narkoskliniken erbjuder flera möjligheter att överkomma din rädsla och återställa din munhälsa. Med narkos kan du i allmänhet få samtliga tänder lagade vid ett enda tillfälle. Vi erbjuder även lustgas, lugnande medicin och psykoterapi för att bemästra tandvårdsrädslan.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.