Leg. tandläkare Joakim Skott

Tandläkarexamen 1995 vid Karolinska Institutet i Stockholm. Därefter sjukhustandläkare och så småningom övertandläkare vid Huddinge Universitetssjukhus. Mitt intresse för att arbeta med tandvårdsrädda personer väcktes tidigt och jag har under åren kontinuerligt vidareutbildat mig i och kliniskt arbetat med ämnesområden som har anknytning till detta, t ex hypnos, lustgas, narkos och olika former av smärtlindring samt beteendeterapi. Jag har även bedrivit forskning om bland annat ”Hiv, tandvård och oralmedicin” och medverkat i ett flertal kurser och symposier i dessa ämnen.

Till Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla kom jag 2002 och fortsätter här min tidigare verksamhet. Jag tar emot ett stort antal tandvårdsrädda patienter med vitt skilda bakgrunder så som personer med psykiska besvär, drogmissbruk och förståndshandikapp. Därutöver även barn, ungdomar och geriatriska patienter. Jag behandlar under narkos och lustgas och även tillsammans med våra psykologer.