Personuppgiftspolicy

Vi på Narkoskliniken är måna om att vara helt transparenta med hur vi arbetar och hur vi hanterar dina personuppgifter. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies(se separat sida), samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som vår besökare, kund eller patient.

Innehållsförteckning – Narkosklinikens Personuppgiftspolicy
1. Personuppgiftsansvarig
2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
3. Personuppgifter och cookies
4. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter
5. När lagrar vi personuppgifter?
6. Att ge/dra tillbaka medgivande
7. Att uppdatera sina uppgifter
8. Att bli glömd
9. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade
10. Tredjepartsinformation
11. Kontakta oss
12. Ändring av personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig
Narkoskliniken är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du:

  • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
  • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.
  • Kan uppdatera dina uppgifter.
  • Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
  • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
  • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
  • Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.
  • Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
För dig som besöker vår webbplats
IP-adress och information om din användning av Narkosklinikens webbplats inklusive datum och tid.

För dig som gör en bokning
Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller motsvarande)
Adressuppgifter
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter

För dig som genomför en behandling/operation
Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
Adressuppgifter
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Patientinformation (se kap nedan)

Patientinformation
I samband med genomförande av behandling/operation hos oss kan känsliga personuppgifter om dig behandlas. Känsliga personuppgifter är sådan information som kan ses som särskilt integritetsingripande och detta inkluderar hälsouppgifter. Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som patient och kund samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar.

3. Personuppgifter och cookies
Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen: namn, adress, personnummer, mejladress osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies, läs mer här.

4. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är kund och/eller patient och för att kunna fullgöra avtalet med dig vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster.Vissa behandlingar av personuppgifter baseras på en intresseavvägning. Detta gäller all hantering där vi skickar erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t.ex. tidigare behandlingar.

Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, t.ex. bokföringskrav och patientdatalagen.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling:

Online
Personuppgifter: Enhetsinformation samt geografisk och demografisk information.
Ändamål: För att kunna hålla kontakten med dig samt att marknadsföra Narkosklinikens tjänster via utskick, kampanjer och displayannonser samt för att utveckla och förbättra hemsida baserat på användning.

Laglig grund Behandlingen är nödvändig för Narkosklinikens berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla hemsidan och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).
Tid: 24 månader

Kund
Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt betalningsinformation och köphistorik.
Ändamål: För att kunna genomföra köp samt möjliggöra delbetalning eller kredit. Vid sådan behandling överförs även dina uppgifter till kreditföretaget (se köpvillkor).
Laglig grund Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp av oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Bokföringslagen.

Patient
Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt hälsoinformation.
Ändamål: För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och för att säkerställa korrekt medicinsk behandling och uppföljning.
Laglig grund Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför en behandling/operation hos oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Patientdataslagen.

5. Att ge/dra tillbaka medgivande
Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.
Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

För att få ladda ner våra guider måste du godkänna att vi lagrar dina uppgifter, i syfte att vi ska kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom en länk i mailet. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i mailet. Om du avregistrerar dig från vidare utskick tas dina personuppgifter bort ur vårt system.

6. Att uppdatera sina uppgifter
För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: info@narkoskliniken.se så kommer vi att uppdatera dina uppgifter.

7. Att bli glömd
För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@narkoskliniken.se

8. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade
För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@narkoskliniken.se . Vi skickar då snarast alla personuppgifter vi har lagrade till dig.

9. Tredjepartsinformation
Narkoskliniken kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av betal- och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifterna för att kommunicera och eller sälja Narkosklinikens tjänster. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut för att följa Narkosklinikens rättsliga intressen vid t.ex. bedrägeri eller liknande. Personuppgifterna kan komma att lämnas över till land utanför EU/EES om någon/några av våra samarbetspartners befinner sig där. Om så är fallet kommer Narkoskliniken att vidta åtgärder för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

10. Kontakta oss
Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på info@narkoskliniken.se

11. Ändring av personuppgiftspolicy
Narkoskliniken förebehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på www.narkoskliniken.se/personuppgiftspolicy. Högst upp på första sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.