Leg. tandläkare Pia Lif-Bimer

tandläkare Pia Lif-Bimer

Tandläkarexamen vid Umeå universitet 1989. Är därefter utbildad specialist i orofacial medicin.

Jag har i många år arbetat med sjukhustandvård och akuttandvård på flera sjukhus i Stockholm. Har arbetat på Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla sedan 2005. Här möter jag många patienter med komplexa vårdbehov som behöver ett särskilt kunnande och omhändertagande. Exempelvis tandvårdsrädda och personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Mitt mål är att anpassa behandlingen efter patientens förutsättningar. Ger varsam tandvård i lugn miljö. Jag kan erbjuda tandvård under narkos, lustgas och sedering samt i samarbete med klinikens psykolog.

Ger även tandvård till personer som tidigare utsatts för tortyr och har sedan 1996 samarbetat med Röda Korsets center för torterade flyktingar i Stockholm. Jag har bedrivit forskning och föreläser inom detta ämnesområde. Deltar i projekt med syfte att utveckla vården till tortyröverlevare.

Är identifieringskunnig tandläkare och ingår i Rättsmedicinalverkets DVI-organisation.