Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Sven-Erik Levin

Psykologlegitimation 1989 i Uppsala. 1987-1998 genomgick jag flera olika utbildningar vid Svenska Föreningen för Klinisk och Experimentell Hypnos och är sedan 1998 legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag har även utbildning inom kroppsinriktad psykoterapi och är specialist i klinisk psykologi inom bland annat funktionerna åtgärder/rådgivning samt utredning/diagnostik. Jag är också certifierad EMDR-terapeut.

Jag har tidigare arbetet med psykiatrisk öppenvård och specialskola för barn med bl a ADHD, DAMP, MBD och vid familjerådgivningsbyrå med par-/familjterapi samt med olika former av individuella terapier. Jag har sedan slutet av 1980-talet arbetat på Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi och haft en egen privat mottagning i Uppsala, Uppsala Hypnos & Psykoterapi.

Vid Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla har jag sedan 1999 tagit hand om patienter som går vårt psykoterapiprogram. Arbetet med tandvårdsrädslan utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT), ibland i kombination med bio-feedback enligt den s k Göteborgsmodellen. Ofta använder jag även EMDR och hypnos när så är lämpligt och även då vanligen i kombination med KBT.

För mer detaljer: Uppsala Hypnos och Psykoterapi